О Библиотеци Штампа

"Библиотеке и музеји су огледало културе и степена цивилизације једног народа"

Библиотека Факултета спорта и физичког васпитања започела је са радом 1946 године при Државном институтуту за физичку културу (популаром ДИФ-у), са скромним књижним фондом од око 1.000 библиотечких јединица. Прерастањем ДИФ-а у Високу школу за физичку културу, а касније у Факултет, развијала се и расла квантитативно и квалитативно и сама библиотека.
Данас је то значајна помоћна наставно научна јединица Факултета са богатим књижним фондом од око 23 000 библиотечких јединица. Она је свакако ризница знања, науке и искуства. Наша библиотека је најстарија спортска библиотека, како у данашњој тако и у бившој државној заједници (бивша Југославија). Библиотека поседује драгоцене публикације не само из области спорта и физичког васпитања, већ и из сродних области (нпр. медицине, психологије, социологије, педагогије, филозофије, уметности и др.). Наша библиотека је факултетска, значи намењена је првенствено студентима, наставницима, сарадницима и радним људима Факултета, али њене публикације су доступне и свима онима који су заинтересовани за област спорта и физичког васпитања.

Крајем 2004-те године библиотека је прешла на електронски каталог COBISS, на он-лине обраду публикација, тако да су најновије публикације једино тако и обрађене, односно нећете их наћи у лисним каталозима, који се налазе у просторијама библиотеке (ауторски, стручни, предметни). Инсталацијом COBISS-а (кооперативни онлине библиографски систем и сервиси) су организациони модел повезивања библиотека у библиотечки-информациони систем са узајамном каталогизацијом, узајамном библиографско-каталошком базом података са бројним функцијама виртуелне библиотеке. Циљ пројекта ВБС јесте повезивање библиотека у Србији у јединствен информациони систем, чиме би се корисницима библиотека на организован и рационалан начин обезбедио приступ информацијама и документима у електронском облику, било да су настале у самом систему или да се његовим посредством приступа специјалним информацијама на било ком рачунару на Интернету.