Изборни предмети Оријентиринг Резултати теоријског дела испита одржаног 24,05,2016,