Јавне набавке Издавање простора у згради Факултета у закуп за потребе фотокопирања за студенте и запослене Факултета (ЈН 6/2013)