Јавне набавке Издавање простора на земљишту факултета за постављање помоћног објекта (киоск) за студенте и запослене Факултета (ЈН 7/2013)