Јавне набавке Обавештење о обустави поступка јавне набавке 09/2013.