Јавне набавке ЈН 02/2015 Обавештење по издатој поруџбеници: Израда техничке документације