Јавне набавке ЈН 01/2016 Конкурс за набавку електричне енергије