Јавне набавке ЈН 06/2016 Потрошни материјал за одржавање објекта