Јавне набавке ЈН 1.3.1/2017. Одлука и обавештење о додели/закључењу уговора ЛЕКИЋ д.о.о.