Историјат Штампа
О факултету

Факултет спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду је научно-образовна институција, која у континуитету, од 1946. године, образује високошколске кадрове за физичко васпитање у школама, спорт и рекреацију. Корени Факултета сежу од 1938. године када је формирана прва једногодишња школа за образовање кадрова из наше струке, односно до 1939. године када је почела са радом Школа за телесно васпитање у рангу више школе.

Од 1946. до 1953. године радила је као Државни институт за фискултуру (одатле и популарно име ДИФ, које се задржало до данашњих дана), затим од 1953. до 1956. године као Инстуитут за физичку културу, у периоду од 1956. до 1963. године као Висока школа за физичко васпитање, 1963. године смо примљени у Београдски универзитет, од 1978. до 1988. године делујемо као Факултет за физичко васпитање, од 1988. до 2000. године као Факултет физичке културе, и од 2000. године име смо променили у данашње – Факултет спорта и физичког васпитања.

Свака од наведених промена била је и корак даље у усавршавању наставних планова, програма, научноистраживачког рада и инфраструктуре Факултета.

Факултет:
indent1 од 1946. године има године Библиотеку (данас са умреженом рачунарском подршком за кориснике);
indent1 од 1979. године има Музеј физичке културе Србије Факултета за физичко васпитање, данас Музеј спорта, са десетинама хиљада експоната везаних за историју физичке културе и спорта. Настао је из музејске збирке основане 1946. године. Организовао је бројне пригодне изложбе у земљи и иностранству;
indent1 од 1949. године у Србији се издаје часопис „Физичка култура“, да би од 1990. године издавач постао Факултет физичке културе Универзитета у Београду. Факултет је, и данас издавач овог часописа од националног значаја. Од 1961. до 1977. године Факултет издаје „Анале“, а од 1990. године „Годишњак“ и Зборнике сажетака и радова са научних и стручних скупова, одржаних на Факултету;
indent1 од 1990. године, има Методичко истраживачку лабораторију за потребе наставе и научно-истраживачке делатности;
indent1 од 2001. године има рачунарски центар са локално умреженим рачунарским системом и централним сервером. Од 2003. године опремљена је Рачунарска учионица, повезана са Академском мрежом.

Од оснивања на Факултету је дипломирало 4389 студената, магистарску тезу одбранило 353 и докторску дисертацију одбранио 171 студент.

Поводом 60 година рада, 2006. године, Факултет је издао публикацију: „Монографија 60 година Факултета“, која детаљно приказује све сегмете развоја и рада Факултета.

Поводом 80 година рада, 2018. године, Факултет је издао публикацију: „Монографија 80 година Факултета“, која детаљно приказује све сегмете развоја и рада Факултета.

 

AdmirorGallery