Мисија Штампа
О факултету


Полазећи од чињенице да је високо образовање основ развоја и економског напретка друштва, заснованог на знању, унапређењу људских права и основних слобода, мисија Факултета је да омогући највише академске стандарде и обезбеди стицање знања и вештина у складу са потребама друштва и пројектованим националним развојем.

indent1 Полазећи од основа утврђених мисијом Факултета је трајно опредељен да тежи унапређењу квалитета високог образовања и укључивања у јединствен Европски простор високог образовања.