Објекти Штампа
О факултету
Комплекс Факултета спорта и физичког васпитања на Кошутњаку састоји се од главне зграде, сале за вежбање, студентског дома и мензе. Администартивна зграда Факултета, наменски је грађена од 1962 до 1968 и у највећој мери задовољава захтеве у вези са теоријском наставом, како за потребе предавања тако и за потребе теоријских вежби.

Два велика амфитеатра са по 120 места опремљена су одговарајућим аудио-визуелним средствима (графоскоп, аудио систем и видео-пројектор), као и два мања амфитеатра са по 100 места. Постоје две учионице које могу да приме по 36 студената, специјализована учионица за информатику и специјализована учионица за групу медицинских предмета (Медицинско-биолошка јединица и Психолошка јединица) у склопу Методичко-истраживачке лабораторије (МИЛ).

Често се за мање групе студената и за одбране дипломских радова користи и простор свечане сале, који је такође опремљен савременим аудио-визуелним средствима. За одбране дипломских радова користи се и сала деканата, уређена за радне састанке.
Читаоницу, која се налази у оквиру библиотеке, опремљену умреженим рачунарима и повезану на интернет може истовремено користити 30 студената. Она се такође по својој намени може уврстити у наставне просторе.

Отворено игралиште за фудбал са травнатом подлогом, борилишта за атлетику и површине које се могу користити као рукометна, одбојкашка и кошаркашка игралишта уређена су на земљишту Факултета. Од отворених игралишта постоје и четири тениска игралишта са шљакастим подлогама, од којих се два у зимском периоду покривају балон-халом.

Непосредна близина Кошутњака обезбеђује више слободних површина које се користе за потребе практичне наставе (стазе за трчање, ливаде за вежбе обликовања и сл.).

AdmirorGallery