Политика квалитета Штампа
О факултету

 Квалитет образовних процеса и научно-истраживачког рада је примарни интерес и део пословне политике Факултета спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду. Наставни процеси на свим студијским програмима, научно-истраживачки рад и пословање Факултета морају имати задовољавајући ниво и бити препознатљиви и цењени од стране студената, послодаваца и запослених.

 Савет Факултета је на својој седници од 4.7.2019. усвојио нову Стратегију обезбеђења квалитета:


 повратак на садржај  О Факултету