Пријемни испит Прелиминарне ранг листе ОАС и ОСС 2017/18.