Пријемни испит Коначне ранг листе ОАС и ОСС II рок 2017/18.