Обавештење за генерацију 2006/2007. Штампа
Академске студије
четвртак, 18 септембар 2014 11:07

Обавештавају се студенти уписани школ. 2006/07 године којима истиче рок за завршетак студија, да су у обавези да поднесу молбу Декану факултета за продужетак рока (молба се предаје Архиви факултета).

Одлука о евентуалном продужетку рока за завршетак студија, мора бити донета у периоду док подносилац молбе има статус студента.
Формулар молбе преузимаће се у скриптарници факултета.

Молбе поднете после 25.09.2014. године неће се разматрати.