Упис у наредну годину студија шк.2014/2015 ОАС Штампа
Академске студије
петак, 19 септембар 2014 14:39

Упис ће се обавити по следећем распореду:

 • среда. 01.10. упис у ДРУГУ И ТРЕЋУ годину од 09.00 до 13.00, (студенти који су стекли услов за упис–прво слушање),
 • четвртак, 02.10. упис у ТРЕЋУ годину од 09.00 до 13.00, (студенти који су стекли услов за упис–прво слушање),
 • петак, 03.10. упис у ЧЕТВРТУ годину од 09.00 до 13.00, (студенти који су стекли услов за упис–прво слушање),
 • субота, 04.10. упис у ЧЕТВРТУ годину од 09.00 до 13.00, (студенти који су стекли услов за упис–прво слушање),
 • од 06.10. до 09.10. студенти који поново уписују исту годину студија (прва, друга ,трећа и четврта, и упис за студенте из статуса мировања), од 09.00 до 13.00,
 • петак, 10.10. упис студената генерације 2006/07. којима је истекла законска година за завршетак студија, уз одлуку о продужењу студија.
 • ВАЖНО: Студенти који су изгубили статус неуписивањем шк.2013/14., уколико желе да наставе студије, у обавези су да поднесу молбу за повраћај статуса студента продекану за наставу. Молбе се предају архиви до 25.09.2014.

ЗА УПИС ЈЕ ПОТРЕБНО:

 • Индекс и 2 попуњена обрасца ШВ-20 (обавезно купити у скриптарици Факултета),
 • Уплатница у износу од 100,00 дин. на име финансирања Универзитетског центра за развој каријере и саветовања студената, на рачун Факултета бр.840-1102666-24 (плаћају студенти на буџету),
 • Уплатница у износу од 1.000,00 дин., на име чланарине за Универзитет у Београду, на рачун Факултета (плаћају самофинансирајући студенти),
 • Образац са предметима студијског програма (заокружити све неположене предмете и предмете првог слушања), образац преузети у скриптарници факултета).

Напомена:

 • Студенти су у обавези да измире сва своја претходна дуговања до уписа у шк.2014/2015.
 • Неуписивањем школске године, губи се статус студента. У току студија, само једном може се повратити статус.

ШКОЛАРИНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА

 • Вредност 1еспб за прво слушање предмета (економска вредност) је 2.450,00 (школарина 147.000,00/60 еспб)
 • Вредност 1 еспб за поновно слушање предмета је 1.200,00.
 • Динамика уплате финансијских обавеза за све студенте (буџет и самоф.) у шк.2014/2015. је следећа:
 • прва рата , 30% од укупног финансијског задужења, приликом уписа
 • друга рата до 01.12.2014.
 • трећа рата до 01.02.2015.
 • четврта рата до 01.04.2015.
 • пета рата до 01.06.2015.

Моле се студенти да испоштују датуме, сатницу и обавезе при упису.