Коначна ранг листа одобрених кредита/стипендија за шк.2014/15. Штампа
Академске студије
петак, 20 фебруар 2015 11:29

Коначна ранг листа одобрених кредита/стипендија за школску 2014/15. годину налази се у служби за студентска питања основних академских студија. Корисници кредита који немају менично покриће, дужни су да доставе обрасце бр.6, меницу и штампане податке са електронске личне карте или фотокопију личне карте жиранта.
Попуњене обрасце доставити референту службе за студентска питања основних академских студија.