Продужетак рока за завршетак студија Штампа
Академске студије
среда, 16 септембар 2015 11:39

Студенти уписани школске 2007/2008. године, који до 30.09.2015. године не окончају своје студије, у обавези су да поднесу захтев за продужење рока за завршетак студија. Захтев се преузима у скриптарници Факултета и предаје Архиви најкасније до 25.09.2015. године. Ови студенти школску 2015/16. годину могу уписати само на основу добијене Одлуке о продужетку рока за завршетак студија, у супротном губе статус студента !