Упис у наредну годину студија за ОАС шк. 2015/16. године Штампа
Академске студије
уторак, 22 септембар 2015 16:43

Упис ће се обавити по следећем распореду:

 • Понедељак 28.09. упис у ДРУГУ И ТРЕЋУ годину од 09.00 до 13.00, (студенти који су стекли услов за упис –прво слушање),
 • Уторак 29.09. упис у ТРЕЋУ годину од 09.00 до 13.00, (студенти који су стекли услов за упис –прво слушање),
 • Среда 30.09. и четвртак 01.10. упис у ЧЕТВРТУ годину од 09.00 до 13.00х, (студенти који су стекли услов за упис –прво слушање),
 • Петак 02.10. и понедељак 05.10. упис студената који поново уписују исту годину студија (прва, друга, трећа и четврта, и упис за студенте из статуса мировања шк. 2014/15.), од 09.00 до 13.00х,
 • Од 06.10. до 09.10. од 09,00 до 12,00х упис:
  • студената генерације уписане шк. 2007/08. којима је завршетком шк. 2014/15. год. истекао рок (осам школских година) за завршетак студија уз одлуку о продужетку рока за завршетак студија за годину дана;
  • студенти који су добили одлуку за повраћај статуса студента;
  • студената по основу прелаза уз одлуку;
  • студената којима је истекао законски рок за завршетак студија од девет година, (генерација уписана шк. 2006/07.) а желе да наставе студије - уз одлуку да им се одобрава упис.

ВАЖНО:
Студенти који су изгубили статус неуписивањем шк.2014/15. год, уколико желе да наставе студије, у обавези су да поднесу молбу за повраћај статуса студента продекану за наставу. Молбе се предају архиви до 30.09.2015.

 

ЗА УПИС ЈЕ ПОТРЕБНО:

 • Индекс и 2 попуњена обрасца ШВ-20 (обавезно купити у скриптарици Факултета),
 • Уплатница у износу од 100,00 дин. на име финансирања Универзитетског центра за развој каријере и саветовања студената, на рачун Факултета бр.840-1102666-24 (плаћају студенти на буџету),
 • Уплатница у износу од 1.000,00 дин., на име чланарине за Универзитет у Београду, на рачун Факултета (плаћају самофинансирајући студенти),
 • Образац са предметима студијског програма (заокружити све неположене предмете, па тек онда предмете првог слушања у обиму који прописује Закон о високом образовању)- образац преузети у скриптарници факултета-,
 • Доказ о уплати прве рате школарине (уплатница). Моле се студенти да не користе позив на број са примера уплатнице у е-студент апликацији , већ да уплату прве рате искључиво врше на жиро рачун 840-1102666-24 , позив на број 06.

Напомена:
Студенти су у обавези да измире сва своја претходна дуговања до уписа у шк.2015/2016. Неуписивањем школске године, губи се статус студента. У току студија, само једном може се повратити статус.

 

ШКОЛАРИНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА:

 • Вредност 1еспб за прво слушање предмета (економска вредност) је 2.450,00 (школарина 147.000,00/60 ЕСПБ);
 • Вредност 1 еспб за поновно слушање предмета је 1.200,00.;
 • Динамика уплате финансијских обавеза за све студенте (буџет и самоф.) у шк.2014/2015. је следећа:
  1. прва рата , 30% од укупног финансијског задужења, приликом уписа;
  2. друга рата до 01.12.2015.;
  3. трећа рата до 01.02.2016.;
  4. четврта рата до 01.04.2016.
  5. пета рата до 01.06.2016.

Напомена:
Моле се студенти да испоштују датуме, сатницу и обавезе при упису.

 Повратак на почетну страну "Вести - Академске студије"