Обавештење за студенте којима је истекао законски рок за завршетак студија од девет година (студенти први пут уписани на ОАС шк.2006/07.) Штампа
Академске студије
уторак, 22 септембар 2015 16:54

Због неблаговременог завршетка студија ( истека осам година + једна на лични захтев ) аутоматски се констатује престанак статуса студента сходно Статуту Факултета и Закону о високом образовању. Лице коме је престао статус студента, ови студенти који нису у могућности да окончају своје студије закључно са 10.10.2015.г. ( крај школске 2014/2015.г. ), могу наставити студије на Факултету спорта и физичког васпитања под следећим условима:

Потребно је да лице Архиви Факултета уз молбу поднесе и документа :

  • Уверење о положеним испитима из ранијег студирања ( издаје се у студентској служби ),
  • Исписница ( издаје се у студентској служби ).

Продекан за наставу ће на основу приложене документације донети одлуку о упису која ће садржати следеће:

  • Број признатих ЕСПБ,
  • Дужину трајања студија,
  • Статус самофинансирајућег студента.

Број признатих ЕСПБ не мора бити исти као број остварених ЕСПБ на студијском програму. Дужина трајања студија је двоструки број година преосталих за реализацију овако уписаног студијског програма. Овако уписан студент може се уписати само као самофинансирајући студент и задржава овај статус до краја студија и не убраја се у одобрени број студената за одређени студијски програм.

Молбу подносе најкасније до 30.09.2015.г.(предвиђен упис уз одлуку је од 06.10.2015. год.)

 

 Повратак на почетну страну "Вести - Академске студије"