Ранг листе за студентске кредите и стипендије за школску 2016/17.год. Штампа
Академске студије
четвртак, 15 децембар 2016 10:20

Студентска служба обавештава да је утврђен предлог кандидата - ранг листе за студентске кредите и стипендије за школску 2016/17.г. Рок жалбе је до 26.12.2016. год. у служби за студентска питања.
Листе су објављене на огласној табли службе за студентска питања основних академских студија.