Вести Докторске студије Јавна одбрана докторске дисертације „УТИЦАЈ ПРОМЕНЕ ПОЧЕТНЕ ВИСИНЕ ЦЕНТРА МАСЕ ТЕЛА НА БИОМЕХАНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ СКОКА УВИС ИЗ ПОЛУЧУЧЊА КОД РУКОМЕТАША“ Милана Петронијевића