Вести Докторске студије Јавна одбрана докторске дисертације „ПРОФИЛ ОПШТИХ И СПЕЦИФИЧЋНИХ МОТОРИЧКИХ СПОСОБНОСТИ ОДБОЈКАША И ОДБОЈКАШИЦА У ФУНКЦИЈИ ЕТАПЕ РАЗВОЈА СПОРТСКОГ МАЈСТОРСТВА И ДЕФИНИСАЊА СЕЛЕКЦИОНИХ КРИТЕРИЈУМА“ Николе Мајсторовића