Вести Мастер академске студије Резултати са колоквијума одржаног 30.12.2016. године на предмету Менаџмент у образовању и спорту