Вести Мастер академске студије Резултати колоквијума Менаџмент у ОиС 01/2017.