Вести Музеј спорта и олимпизма Музеј спорта угостио представнике Universeum-а,европске мреже универзитетских и акдемских музеја и збирки