Вести Одлуке М. Мудрић - докторска дисертација на јавност