Вести Одлуке Реферат и одлука за избор наставника у звању ванредан- редован професор, за ужу научну област Науке физичког васпитања, спорта и рекреације, за предмет Теорија и методика атлетике