Вести Одлуке Реферат и одлука Комисије за избор наставника у звању доцент-ванредан професор за предмет Теорија и методика физичког васпитања