Одлука о динамици плаћања рата школарине у школској 2017/2018. години Штампа
Одлуке
петак, 08 септембар 2017 19:08

На основу овлашћења која произилазе из члана 22. Статута Универзитета у Београду – Факултета спорта и физичког васпитања, продекан за финансије, донео је следеће Р Е Ш Е Њ Е. Студенти на свим нивоима студија у школској 2017/2018. години своје финанисијске обавезе по основу школарине, ЕСП бодова неположених испита и др. плаћаће у целости или у 5 (пет) рата на следећи начин:

pdf Опширније... (Званична Одлука) (198кБ)