С. Ђурић - докторска дисертација на јавност Штампа
Одлуке
понедељак, 16 октобар 2017 17:49

Наставно-научно веће Факултета спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду, на 01. седници у школској 2017/18. години одржаној 12.10.2017. године, у складу са чл. 29 и 30. Статута Факултета, донело је

О Д Л У К У

 

Прихвата се Реферат Комисије за преглед, оцену и одбрану докторске дисертације кандидата Саше Ђурића, под називом: „Утицај тренинга са различитим врстама оптерећења на механичке особине мишића“.

 

Преузмите званичну документацију: