Вести Одлуке Одлука, Реферат Комисије и сажетак Реферата за избор наставника у звању ванредан професор за предмет Теорија и методика фудбала