Одлука и Реферат Комисије за преглед и оцену пројекта докторске дисертације Милана Марковића Штампа
Одлуке
уторак, 17 јул 2018 08:51

Наставно-научно веће Факултета спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду, на дванаестој седници одржаној 13. јула 2018., у складу са чланом 29. и 30. Статута Факултета, донело је следећу

 

О Д Л У К У

 

Прихвата се Реферат Комисије за преглед и оцену пројекта докторске дисертације кандидата Милана Марковића, под насловом: „Поузданост и осетљивост теренских тестова за процену специфичне рвачке припремљености“.

 

Преузмите званичну документацију: