Одлука, Реферат Комисије и сажетак Реферата за избор наставника у звање ванредног професора за предмете: Педагогија, Педагогија спорта, Дидактика и Андрагошке основе рекреације Штампа
Одлуке
петак, 24 мај 2019 14:03

На основу члана 5. Статута Универзитета у Београду - Факултета спорта и физичког васпитања 02-бр.934/18-2 од 06.6.2018.године, члана 14. и 15. Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду (,,Гласник Универзитета"у Београду бр.200/17) члана 14. и 15. Правилника о начину, поступку и ближим условима стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника Универзитета у Београду-Факултета спорта и физичког васпитања 02-бр.2343/17-3 од 08.2.2018. године, декан Факултета доноси

 

О Д Л У К У

 

Реферат Комисије и Сажетак реферата по расписаном конкурсу за избор 1 (једног) наставника у звање ванредног професора, за ужу научну област Педагогија у физичком васпитању, спорту и рекреацији, за предмете: Педагогија, Педагогија спорта, Дидактика и Андрагошке основе рекреације упућују се на јавност у трајању од 15 дана.
У току трајања увида јавности Факултету се могу доставити примедбе на реферат Комисије.

  • Реферат и сажетак стављени на увид јавности 24. маја 2019. године.
  • Јавност почиње да тече од 25. маја и трајаће до 8. јуна 2019. године.

 

Преузмите званичну документацију: