Одлука и Извештај Комисије за избор Стефана Марковића у звање Истраживач приправник Штампа
Одлуке
уторак, 24 септембар 2019 19:17

На основу члана 86. Закона о науци и истраживањима, (“Службени гласник РС” бр. 49/2019), члана 15. Правилника о поступку, начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача (“Службени гласник РС” бр.24/2017; бр. 21/2017 и 38/2017) и члана 25. Статута Универзитета у Београду - Факултета спорта и физичког васпитања, 02-бр.934/18-2 од 6.6.2018. године, декан факултета доноси

 

О Д Л У К У

 

Извештај Комисије за избор Стефана Марковића, у звање Истраживач приправник, за ужу научну област: Науке физичког васпитања, спорта и рекреације, научна област: Физичко васпитање и спорт, ставља се на увид јавности у трајању од 30 дана и налазиће се у библиотеци факултета..

Јавност почиње да тече од 25. септембра 2019. и траје закључно са 24. октобром 2019. године.

 

Преузмите званичну документацију: