Одлука и извештај Комисије за избор др Јелене Ивановић у звање Виши научни сарадник Штампа
Одлуке
четвртак, 03 октобар 2019 19:26

На основу члана 75. Закона о научно-истраживачкој делатности, (“Службени гласник РС” бр. 18/2010; и 12/2015), члана 21. Правилника о поступку, начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача (“Службени гласник РС” бр.24/2017; бр. 21/2017 и 38/2017) и члана 25. Статута Универзитета у Београду - Факултета спорта и физичког васпитања, 02-бр.934/18-2 од 6.6.2018. године, декан факултета доноси

 

О Д Л У К У

 

Извештај Комисије за избор др Јелене Ивановић, у звање Виши научни сарадник, за ужу научну област: Друштвено-хуманистичких наука - Физичко васпитање и спорт – ужа научна област Аналитика и дијагностика у спорту, упућује на јавност у трајању од 30 дана.

Јавност почиње да тече од 3. октобра 2019. и траје закључно са 1. новембром 2019. године.

 

Преузмите званичну документацију: