Одлука и Реферат комисије за избор једног наставника у звању доцента за предмет Теорија спортског тренинга Штампа
Одлуке
петак, 18 октобар 2019 16:15

На основу члана 5. Статута Универзитетa у Београду - Факултета спорта и физичког васпитања 02-бр.934/18-2 од 6.6.2018.године, члана 14. Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду (,,Гласник Универзитета“ у Београду бр.200/17 и 210/19) и члана 14. Правилника о начину, поступку и ближим условима стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника Универзитета у Београду-Факултета спорта и физичког васпитања 02-бр.2343/17-3 од 8.2.2018. године, декан Факултета доноси

 

О Д Л У К У

 

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним кандидатима по расписаном конкурсу за избор 1 (једног) наставника у звању доцента, за ужу научну област Науке физичког васпитања, спорта и рекреације, за предмет Теорија спортског тренинга, упућујe се на јавност у трајању од 15 дана.

Извештај Комисије са оценом о одржаном приступном предавању је саставни део Реферата. У току трајања увида јавности факултету се могу доставити примедбе на реферат Комисије.

 

Преузмите званичну документацију:

 Повратак на почетну страну „Одлуке“