Вести Одлуке Реферат о прегледу и оцени докторске дисертације студента докторских академских студија Филипа Кукића