Одлука о усвојеном Правилнику о управљању сукобом интереса на Универзитету у Београду – Факултету спорта и физичког васпитања Штампа
Одлуке
уторак, 05 новембар 2019 18:42

На основу члана 8. Закона о јавним службама („Службени гласник РС“, бр. 42/1991, 71/1994, 79/2005, 83/2014), члана 81. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018), у вези са применом члана 28-29. Закона о запосленима у јавним службама („Службени гласник РС“, бр. 113/2017, 95/2018), и у складу са чланом 39. и 40. Статута Универзитета у Београду – Факултета спорта и физичког васпитања 02-бр. 934/18-2 од 6. јуна 2018, Савет Универзитета у Београду - Факултета спорта и физичког васпитања на тринаестој седници одржаној 24. октобра 2019. године доноси:

 

О Д Л У К У
  1. Усваја се Правилник о управљању сукобом интереса на Универзитету у Београду – Факултету спорта и физичког васпитања.
  2. Правилник у писаној форми чини саставни део ове одлуке.

 

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
.................................
Др Сања Мандарић, редовни професор
Преузмите званичну документацију:
 повратак на садржај  Одлуке