Вести Одлуке Одлука, Реферат Комисије и Сажетак реферата за избор у звањe редовног професора за предмет Теорија и методика скијања