Вести Одлуке Одлука и Реферат Комисије за избор у звањe редовног професора за предмет Теорија и методика физичког васпитања