Вести Одлуке Извештај о прегледу и оцени докторске дисертације студента докторских академских студија Милана Петронијевића