Вести Одлуке Извештај о прегледу и оцени докторске дисертације студента докторских академских студија Николе Мајсторовића