Вести Спортски клуб „ФСФВ“ 1. Међународна конференција спортске медицине Србије