Вести Спортски клуб „ФСФВ“ Студенти факултета на Универзијади у Јужној Кореји