Вести Студентски парламент Студентски парламент расписује изборе за чланове за шк.2020/21 и 2021/22. годину.