Конкурс за доделу стипендија Фондације Косте Мигрића за школску 2016/2017. годину Штампа
Вести и догађаји
четвртак, 10 новембар 2016 16:30
Фондација Косте Мигрића
Студентски трг 1
Београд
Конкурси Задужбина и Фондација Универзитета
Београд, 10.11.2016. године
03 Број: 67-5796/1-16

На основу члана 6. Статута Фондација Косте Мигрића, број: 06-301/5-12 од 24.01.2012. године, Одбор Фондације Косте Мигрића, на седници одржаној 10.11.2016. године, донео је следећу

О Д Л У К У
О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА
ФОНДАЦИЈЕ КОСТЕ МИГРИЋА
ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ

 

Члан 1.

Расписује се Конкурс за доделу 3 стипендијe најбољим студентима Универзитета у Београду, за школску 2016/2017. годину.
На Конкурс се могу пријавити студенти основних академских студија који се у школској 2016/2017. години финансирају из буџета Републике Србије.

Члан 2.

Критеријуми за добијање стипендије су:

  1. редовно уписивање сваке школске године у статусу финансирања из буџета,
  2. висина просечне оцене свих положених предмета током студирања, најмање 9,00,
  3. слабије материјално стање, што се доказује потврдама о примањима чланова породице, за период јануар-септембар 2016. године.
Члан 3.

Студенти који су корисници других стипендија, немају право на стипендију Фондације.

Члан 4.

Стипендија се додељује десет месеци у месечном износу од 10.000,00 динара.

Члан 5.

Потребна документација:

  • ПРИЈАВА (Образац бр. 1 – преузети (PDF) са интернет странице Универзитета у Београду www.bg.ac.rs – Конкурси Универзитета или подићи у згради Ректората, Студентски трг 1, у портирници),
  • УВЕРЕЊЕ да се студент од уписа факултета школује у статусу студента који се финансира из буџета Републике Србије,
  • УВЕРЕЊЕ о положеним предметима и просечној оцени свих положених предмета,
  • ФОТОКОПИЈА ЛИЧНЕ КАРТЕ,
  • УВЕРЕЊЕ о просечном месечном приходу по члану породице за период јануар – септембар 2016. године
  • ПОРЕСКО УВЕРЕЊЕ са општине на којој је пријављен подносилац пријаве (студент), о томе да ли се и за коју непокретну имовину дужи као порески обвезник.
Члан 6.

Рок за подношење пријава је од 14. новембра 2016. године до 13. децембра 2016. године.
Пријаве се подносе на адресу: Универзитет у Београду, Студентски трг бр. 1 са назнаком за Конкурс Фондације Косте Мигрића.
Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити од Сектора за инвестиције и управљање имовином Универзитета задужбина и фондова, на телефон 3207-426, и на интернет страници Универзитета www.bg.ac.rs – Конкурси Универзитета.

Члан 7.

Избор кандидата за доделу стипендија обавља Одбор Фондације и одлуку објављује на интернет страници Универзитета www.bg.ac.rs на страници Фондације Косте Мигрића.
На одлуку о додели стипендије студент има право приговора Одбору Фондације, у року од 8 дана од дана објављивања одлуке на интернет страници Универзитета у Београду www.bg.ac.rs на страници Фондације Косте Мигрића.

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА ФОНДАЦИЈЕ
Проф. др Милан Мартић

 

 Повратак на почетну "Вести и догађаји"