Конкурс за упис на Специјалистичке струковне студије спорта у школској 2016/2017. години: Струковни специјалиста тренер у спорту Штампа
Вести и догађаји
среда, 11 јануар 2017 17:24
Специјалистичке струковне студије спорта - Од летњег семестра школске 2016/2017. године, на Факултету спорта и физичког васпитања реализоваће се студијски програм: Специјалистичке струковне студије спорта.УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА
Благоја Паровића 156
расписује КОНКУРС
за упис на СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ СПОРТА
у школској 2016/2017. години

Универзитет у Београду, Факултет спорта и физичког васпитања расписује конкурс за упис 50 самофинансирајућих студената на Специјалистичке струковне студије спорта за стицање звања:

СТРУКОВНИ СПЕЦИЈАЛИСТА ТРЕНЕР У СПОРТУ

Услови уписа:

Право пријаве на конкурс за упис на Специјалистичке струковне студије спорта има лице са стеченим високим образовањем у обиму најмање 180 ЕСПБ бодова у области физчког васпитања и спорта и сродним областима.

Кандидат се пријављује на конкурс и том приликом подноси и предаје Студентској служби следећа документа:

 • пријавни лист (добија се у служби за студентска питања),
 • 2 слике 4x6 цм,
 • извод из матичне књиге рођених,
 • уверење о држављанству,
 • фотокопије стечених диплома на претходним нивоима студија, а оригинале на увид,
 • фотокопије додатка дипломе или уверења о положеним испитима и потврде о средњој оцени, а оригинале на увид,
 • доказ о уплати накнаде за пријаву за конкурс – 5.000,00 рсд, на рачун Факултета 840-1102666-24, позив на број 12,
 • по потреби и друга документа (која се односе на стручну оспособљеност, спортске резултате и сл.).

Ранг листа се прави на основу просечне оцене из претходног школовања и интервјуа који спроводи конкурсна комисија. У случају да кандидати имају исти број бодова, предност на ранг листи имаће кандидати који су имали краћи студентски стаж.


ВАЖНИ ДАТУМИ

 • Пријем докумената: 19, 20. и 23. јануар 2017. године од 10:00 до 14:00 сати.
 • Интервју: 24.01.2017. у 11:00 сати
 • Објављивање прелиминарне ранг листе: 24. јануара 2017. године. до 19:00 сати
 • Жалбе на прелиминарну ранг листу: 26. јануар 2017. године до 09:00 сати.
 • Одлука Комисије по жалбама: 26. јануара 2017. године до 13:00 сати
 • Жалба декану: 27.01.2017. до 13:00 сати.
 • Одлука Декана по жалбама: 27. јануара 2017. године до 15:00 сати
 • Објављивање коначне ранг листе: 27. јануара 2017. године до 19:00 сати
 • Упис кандидата: 31. јануара 2017. године од 09:00 - 14:00 сати
 • Висина школарине: 120.000,00 рсд / за стране држављане: 1.800 евра.
 • Додатне информације на телефон Факултета: +381 11 35 31 011 и www.fsfv.bg.ac.rs

Одлуке и документација која прати Конкурс за упис на Специјалистичке струковне студије спорта:

 

 Повратак на почетну страну "Вести и догађаји"  

 

Последње ажурирано понедељак, 23 јануар 2017 16:01