Вести Вести и догађаји Студентска награда 2017: „Одрживи развој у доба дигитализације“